Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ - Pytania na egzamin

Pytania i odpowiedzi z egzaminu z Informatycznych Systemów Zarządzania (ISZ) z lat poprzednich.

Technologiczne warianty systemów bankowych działalności podstawowej
Rodzaj zadańSystem wsadowySystem wsadowobieżącySystem bieżący
Ewidencja transakcjibieżącabieżącabieżąca
Kontrola dopuszczalnościtransakcji zewnętrznawyrywkowa systemowawyrywkowa systemowakompletna
Księgowanie transakcjiwsadowewsadowebieżące
Zestawienia zbiorczewsadowewsadowewsadowe

Płaszczyzny współpracy między bankami:

rozliczenia międzybankowe - uregulowane prawnie: od 1992 r. obowiązuje Zarządzenie Prezesa NBP w sprawie jednolitych zasad rozrachunków międzybankowych.

wymiana innych kategorii informacji - do najważniejszych wśród nich należy zaliczyć tzw. zastrzeżenia. Dotyczą one zagubionych lub zniszczonych dokumentów bankowych (np. blankietów czeków, książeczek) i/lub dokumentów tożsamości, wycofanych znaków bankowych {np. wzorów pieczęci), fałszywych banknotów, niesolidnych klientów (osób, które nie spłaciły kredytu), przedmiotów zastawu bankowego itp.

Do form komunikacji bankowej należą:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   pytania na egzamin