Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ - Pytania na egzamin

Pytania i odpowiedzi z egzaminu z Informatycznych Systemów Zarządzania (ISZ) z lat poprzednich.

Co rozumiemy pod pojęciem telematyka?
teleprzetwarzanie, określenie to odzwierciedla integrację telekomunikacji oraz komputerowych sys przetwarzania danych
Wyjaśnij pojęcie struktury funkcjonalnej SIZ.
realizacja SIZ jest uwarunkowana m.in. ustaloną strukturą wew. tych sys i przyjętymi rozwiązaniami technologicznymi. Dlatego sys te cechuje różna złożoność strukturalna i funkcjonalna oraz znaczne zróżnicowanie odbiorców i nadawców informacji
Dokonaj klasyfikacji metod ASI wg kryterium rodzaju analizy.
klasyczna, systemowa, morfologiczna, strukturalna, funkcjonalna, operacyjna
Zamień liczbę dwójkową 11001100 na liczbę w kodzie 16-owym.
1100 => 1*2^3+1*2^2=12, 1100 => 1*2^3+1*2^2=12, 12 i 12 = C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   pytania na egzamin