Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ - Pytania na egzamin

Pytania i odpowiedzi z egzaminu z Informatycznych Systemów Zarządzania (ISZ) z lat poprzednich.

Agregacja danych - podać przykład

agregacja danych w wyniku połączenia dwóch działów , stworzenie nowego działu i składającego się z poszczególnych pracowników różnych działów

Wymienić podstawowe podsystemy struktury technicznej zestawu komputerowego

Przedstawić i omówić podział lokalnych sieci ze względu na ich architekturę

Przez architekturę sieci lokalnej rozumie się sposób rozdziału funkcji sterujących pomiędzy komputerami sieci. Ze względu na to kryterium rozróżnia się:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   pytania na egzamin