Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ - Pytania na egzamin

Pytania i odpowiedzi z egzaminu z Informatycznych Systemów Zarządzania (ISZ) z lat poprzednich.

Na czym polega koncepcja MRP/ERP.
Sys inform, które określają standardy są uaktualniane przez org APIS. Koncentrują się one na planowaniu prod i bieżącej kontroli realizacji zaplanowanych zadań. Zorientowany jest na pozycję wyboru na rynku. Integruje w sobie wszystkie funkcje, które mają wpływ na proces produkcji wyrobu
Rodzaje łączy transowych w telekomunikacji.
łącza stałe; ł. dzierżawione-dedykowane; ł. komutowane; ł.wirtualne
Kategorie zastosowania telekomunikacji.
łączność akustyczna -> przesył tekstu i komunikatów -> przesył informacji obrazu -> transmisja danych -> wyszukiwanie info -> nadzór i sterowanie
Podaj dziesiętną wartość liczby szesnastkowej FF.
15*16^1+15*16^0=240+15=25
Dlaczego informacje stają się dobrami wolnymi.
Ponieważ w sys społeczno-gosp traktowana jest jako kat. ekon. Dobro wolne jest to dobro, które jest powszechnie dostępne, nieodpłatne. Informacja, która jest udostępniona wszystkim potencjalnym użytkownikom może być traktowana jako dobro wolne. Przykładem mogą być informacje umieszczane w Internecie, dostęp jest dla wszystkich użytkowników interneti i korzystanie z informacji jest nieodpłatne
Wymień i scharakteryzuj podstawowe elementy składające się na sieć telekomunikacyjną.
terminale - urządzenia wejścia/wyjścia, które wykorzystuje sieć tele. do wysyłania lub odbierania danych; przetworniki telekomunikacyjne - są to urządzenia wspomagające przesył danych i ich odbiór pomiędzy terminalami a komputerami; kanały telek i nośniki - kanały łączą między sobą różne elementy sieci telek. Są one kombinacją różnych nośników tj. przewody miedziane, kable koncentryczne, przewody światłowodowe, systemy mikrofalowe czy satelity komunikacyjne; komputery - sieć telekom. łączy ze sobą komputery różnego typu, które wykonują przypisane im zadania związane z przetwarzaniem info; telek oprogramowanie sterujące - które składa się z programów różnego typu, które sterują pracą i zarządzają funkcjami sieci telekom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   pytania na egzamin