Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ - Pytania na egzamin

Pytania i odpowiedzi z egzaminu z Informatycznych Systemów Zarządzania (ISZ) z lat poprzednich.

Warunki prawidłowego przebiegu procesu interpretacji informacji
ident jęz, w którym jest wyrażana; ident sys w jakim info została wygenerowana; ident sys jakiego info dotyczy; wybór jęz w jakim info jest interpr; ident sys w jakim info jest interpr
Materialne i abstrakcyjne nośniki informacji:
mat noś - obiekty za pośredn. których info może być przenoszona w czasie i przestrzeni; abs noś - to wiadomości
Wymień 3 podstawowe systemy, w kontekście których należy rozpatrywać informacje:
sys, którego części info opisuje; sys, w którym info powstaje; sys, w którym info jest wyrażana, czyli kodu lub języka
Czy informacja może być produktem?
TAK (Informację w sys społeczno-gosp należy postrzegać jako kat ekono
Kryteria jakości oceny informacji:
istotność -> aktualność -> weryfikalność -> dokładność
Co rozumiemy pod pojęciem informacja gospodarcza?
info gosp jest to wszelka informacja spełniająca przynajmniej 1 z poniższych warunków: przedmiotem jej są obiekty, procesy, zdarzenia czy procesy gosp; przed jest podmiot aktywny ekonomicznie np. podmiot prowadzacy dz. gosp., konsument, producent; info ta wyrażona jest w języku ekonom.; info gosp. to wszelka info stwierdzająca integralną część sys gosp
Jakie wartości wnosi Telekomunikacja wnosi do biznesu:
redukcja czasu niezbędnego na wykonanie różnych czynności związanych z dz. bizn.; znoszenie ograniczeń geograficznych; przebudowa relacji. Można rozpatrywać to w 3 kat.: sprawność -> efektywność -> innowacyjność

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   pytania na egzamin