Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ - Pytania na egzamin

Pytania i odpowiedzi z egzaminu z Informatycznych Systemów Zarządzania (ISZ) z lat poprzednich.

Luka informacyjna
różnica między zbiorem info posiadanej a info pożądanej. Występuje, gdy info, która posiada sys zarządzania są niewystarczające do rozwiązania problemu
Przedmiot analizy informacyjnej i dokument kończący etap
przedmiotem: jest budowa funkcjonalnego sys określająca strukturę sys, przepływu danych i realizacja pomiędzy sys. dokument kończący etap - raport i analiza organizacyjno-informacyjna sys
Typy integrowanych systemów informacyjnych zarządzania
projektowa: oznacza przyjęcie ujednoliconych kodów, haseł, klasyfikacji nazw dokumentów, założeń analitycznych i projektowanych; organizacyjna: oznacza koordynację funkcji celów poszczególnych poziomów sys, kanałów przesyłana ocen identyfikacji źródeł informacji; techniczna: polega na stosowaniu dla potrzeb sys współpracujących ze sobą elementów sprzętu i oprogramowania
Metody stosowane dla ustalenia potrzeb informacyjnych użytkowników
badanie przez produkt, badanie czynników warunkujących powodzenie, badanie właściwości info, całościowe studium, sys warunków kluczowych, model procesu gosp, model sieci sterowania info, macierz działalności przedsiębiorstwa
Procesy interpretacji informacji
identyfikacja języka w którym info jest wyrażona; id sys w jakim info została wygenerowana, id sys jakiego info dotyczy, wybór języka w jakim info będzie interpretowana, id sys w jakim info jest interpretowana
Podstawowe systemy w kontekście w jakim należy rozpatrywać informacje
sys którego część info opisuje; sys w którym info powstaje; sys w którym info jest wyrażona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   pytania na egzamin