Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ - Pytania na egzamin

Pytania i odpowiedzi z egzaminu z Informatycznych Systemów Zarządzania (ISZ) z lat poprzednich.

Dokonaj klasyfikacji technik ASI wg kryterium rodzaju zastosowań
techniki prognostyczne, t. identyfikacji, t. prezentacji, t. analizy ilościowo-jakościowej, t. optymalizacyjne, t. symulacyjn
Wymień klasy elementów składające się na minimalny system informacyjny spełniający wszystkie funkcje składające się na proces informacyjny.
obserwator, obiekt, sys, kod bądź język, model, translator, kanał, pamięć, procesor, użytkownik
Wymień i krótko omów podstawowe rodzaje sieci telekomunikacyjnych.
sieci lokalne - łączą różne urządzenia przetwarzania danych na określonym obszarze, np. zakład, budynek. Sieci te służą do zapewnienia komunikacji pomiędzy użytkownikami w biurach lub innych zakładach roboczych. Umożliwiają użytkownikom komunikację elektroniczną oraz podział zasobów sprzętowych, programowych i danowych. sieci rozległe - pokrywają duże obszary geograficzne. Powstawanie tych sieci było wymuszone koniecznością zapewnienia współpracy pomiędzy org daleko od siebie położonych. Wykorzystywane są do przesyłu informacji pomiędzy pracownikami, klientami, dostawcami, innymi org na obszarze państw, rejonów czy całego świata. sieci miejskie - łączą duże obszary miejskie (uczelnie, org działające na terenie miasta)
Wskaż podstawowe skutki informatyzacji w org gosp.
informacja może redukować niepewność otoczenia decyzyjnego, szybkie dostarczenie info umożliwia szybsze, bardziej trafne podejmowanie decyzji,. Sys informatyczne zmieniają wszystkie aspekty działalności, w których przejawia się wartość info to jest źródłem potencjalnych korzyści ich wdrażania. Zyski powstają w wyniku tego, co staje się możłiwym do wykonania przez org w wyniku wdrożenia sys informatycznego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   pytania na egzamin