Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ - Pytania na egzamin

Pytania i odpowiedzi z egzaminu z Informatycznych Systemów Zarządzania (ISZ) z lat poprzednich.

Pamięć operacyjna

służy do przechowywania aktualnie wykonywanego programu oraz danych przetwarzanych o określonym momencie, można ją rozumieć jako tablicę zawierającą ponumerowane komórki, z których każda przechowuje jedno słowo maszynowe od długosci charakterystycznej dla danego komputera. Najczęstsze to 8,12,16,32,64 bity na jedno słowo. Dostęp do słów odbywa się\ poprzez podanie ich adresu. Rodzaje:

RAM (Random Acess Memory)
pamięć o dostępie swobodny
ROM (Read Only Memory)
BIOS (Basic Input Output System)
niestety tu błąd - jest to rodzaj pamięci RO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   pytania na egzamin