Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ - Pytania na egzamin

Pytania i odpowiedzi z egzaminu z Informatycznych Systemów Zarządzania (ISZ) z lat poprzednich.

Elementy SIZ:
hardware, software, baza danych, telekomunikacja, ludzie, organizacja
Oddziaływanie SIZ na funkcjonowanie biznesu
ułatwienie wzrostu skali biznesu; mniej urządzeń pracy biurowej; zmniejszenie kosztu przetwarzania info; automatyzacja niektórych decyzji; dostępność większej ilości info w lepszej jakości
Podział SIZ wg złożoności
sys proste, s. złożone, s. szczególnie złożone
Podział SIZ wg spełnianych funkcji
ewidencyjno-sprawozdawcze, informacyjne, wspomagania decyzji, automatyzacji biura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36]

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   pytania na egzamin