Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ - Pytania na egzamin

Pytania i odpowiedzi z egzaminu z Informatycznych Systemów Zarządzania (ISZ) z lat poprzednich.

Podstawowe przyczyny rozwoju sektora informatycznego.
po stronie podaży: rozwój szybszych, tańszych i bardziej elastycznych technologii przetwarzania i przesyłania informacji. Teraz więcej informacji może być dostarczonych szybciej i taniej. po stronie popytu: złożoność i zmienność rynku powoduje, że biznes wymaga bardziej ukierunkowanych i aktualnych informacji, aby móc zyskać przewagę nad konkurencją czy nawet aby przetrwać. zewnętrzne: potrzeba bieżących danych o preferencjach rynku, cenach konkurencyjnych, kosztach zasilania finansowego. wewnętrzne: presja uzyskiwania zysku i efektywność, co wymaga natychmiastowej informacji w celu monitorowania i sterowania ciągłym funkcjonowaniem info
Podstawowe procesy składające się na przetwarzanie danych:
klasyfikacja danych, sortowanie danych, zestawienie bądź agregacja danych, wykonywanie obliczeń, wybór danych
Kryteria podziału SIZ wg I stopnia typologicznego.
zakres: kryterium zakresu merytorycznego sys, k. określające zakres spełnianych f., złożoność: k. uwzględniające złożoność funkcjonalną i techniczno-programową
Analiza funkcjonalna ASI.
Polega na wyodrębnieniu poszczególnych funkcji z całokształtu działalności przed. i badanie podsystemów obsługujących określone f
Podstruktury informatycznych systemów zarządzania
funkcjonalne, informacyjne, organizacyje, techniczn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   pytania na egzamin