Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ - Pytania na egzamin

Pytania i odpowiedzi z egzaminu z Informatycznych Systemów Zarządzania (ISZ) z lat poprzednich.

Omówić stadium doskonalenia systemu informatycznego

Stadium doskonalenia systemu informatycznego rozpoczyna się w razie stwierdzenia opłacalności wprowadzenia odpowiednich zmian w systemie. Systemie zależności od rodzaju i zakresu zmian w stadium doskonalenia mogą być podjęte 3 rodzaje działań:

konserwacyjn
przywracające systemowi walory użytkowe lub podtrzymujące je na niezmienionym poziomi
modernizacyjne
zwiększające sprawność wydajność i niezawodność system
rozwojowe
polegające na sukcesywnym powiększaniu obszaru funkcjonalnego, stopnia integracji oraz usprawnienia organizacji systemu ( na ogół działania rozwojowe zmierzają do modyfikacji struktury funkcjonalnej, informacyjnej, technicznej i przestrzennej systemu

Sposoby organizacji baz danych w systemach bankowych

Baza danych systemu (inaczej ksiega główna) to element najważniejszy, w którym przechowywane są wszystkie informacje o zrealizowanych informacjach. Informacje te gromadzi się chronologicznie z zapisaniem daty (często także czasu), miejsca i osoby, która wykonywała operację(dysponowała, akceptowała, a także wypłacała lub przyjmowała). Całe historie każdego rachunku przechowuje się nie tylko przez czas trwania rachunku, ale także wiele lat potniej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   pytania na egzamin