Modelowanie procesów decyzyjnych

Modelowanie funkcji

  1. Zakres - zbiór metod służących opisywanieu działań wykonywanych przez przedsiębiorstwo. (do podziału pracy)
  2. Cel modelowania funkcji (dostarczenie opisu funkcjonalnego przedsiębiorstwa, lub obszaru danych, usprawnienie, projektowanie nowych procesów obiektywne spojrzenie na to co dzieje się w firmie, opis funkcjonalny tego co się dzieje)
  3. Kluczowy aspekt modelowania funkcji (powinniśmy znać postawione cele, akceptacja zmian)

Zakres modelowania funkcji

Model funkcji przedsiębiorstwa

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tagi   modelowanie procesów decyzyjnych   wykład   zarządzanie