Modelowanie procesów decyzyjnych

Źródła informacji do opracowania modeli zależności funkcji

Źródła opisu funkcji i procesów

Identyfikacja elementów diagramu

Modyfikacje i rozbudowa diagramu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23

Tagi   modelowanie procesów decyzyjnych   wykład   zarządzanie