Modelowanie procesów decyzyjnych

Przykład reprezentacji graficznej zdarzeń

Oferta: opracowanie zapytania ofertowego /proces/
(przyjęcie zapytania ofertowego, sprawdzenie poprawności zapytania ofertowego).
IN: przedstawiwenie zapytania ofertowego (zdarzenie wywołujące - możę być również wywoływanym gdzie indziej)
OUT: przekazanie oferty do opracowania (zdarzenie wywoływane)

Style prezentacji hirarchii funkcji

nie przekraczać 3 poziomów zagłębienia

Konstrukcja hierarchii funkcji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tagi   modelowanie procesów decyzyjnych   wykład   zarządzanie