Modelowanie procesów decyzyjnych

Modele funkcji i procesów - pojęcie modelu

Model - Hipotetyczne predstawienie (reprezentacja) stanów, przedmiotów lub zdarzeń rzeczywistych występujących np w procesie ekonomicznym.

Modele uwzględniają tylko te własności stanów i rzeczy, które są istotne w modelowanym przypadku

Rodzaje modeli

Wybrane metody modelowania procesów biznesowych

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tagi   modelowanie procesów decyzyjnych   wykład   zarządzanie