Modelowanie procesów decyzyjnych

Rodzaje i cechy diagramów zależności funkcji - diagram ogólny (bąble)

Wstępna ilustracja graficzna funkcji np. przedsiębiorstwa uwzględniająca współzależności pomiędzy funkcjami podrzędnymi.

Obrazuje ogólny przebieg i zależności pomiędzy elementami (etapami) analizowanego procesu np. biznesowego, technologicznego.

Rodzaje i cechy diagramów zależności funkcji - diagram szczegółowy (schemat)

Ilustracja graficzna funkcji np. przedsiębiorstwa łącznie ze współzależnościami pomiędzy funkcjami.

Określa potencjalne drogi lub sekwencje w analizowanym zbiorze funkcji oraz sposób dojścio od określonych typów zdarzeń do kluczowego rezulatatu..

Zakres wykorzystanie modelowania współzależności funkcji

Notacje, symbole, reprezentacja współzależności funkcji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23

Tagi   modelowanie procesów decyzyjnych   wykład   zarządzanie