Modelowanie procesów decyzyjnych

Proces biznesowy

Ciąg ukierunkowanych działań realizowanych w celu zaspokojenia określnonego zapotrzebowania (produkt, usługa, informacja) zgłoszonego przez klienta (zewnętrzenego, lub wewnętrzenego), który jest odbircą wyniku danego procesu

Do realizacji procesób potrzebne są zasoby ludzkie i rzeczowe - np sprzęt komputerowy. Aby procedury te przebiegały w organizacji jak najsprawniej niezbędy jest skuteczny mechanizm zarządzania nimi

Przykłady procesów biznesowych

Klasyfikacja procesów

Funkcjonalna i procesowa oragniazcja firmy

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tagi   modelowanie procesów decyzyjnych   wykład   zarządzanie