Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Wykład 10 Tworzenie systemu informatycznego Analiza synteza ocena Procedura budowy systemu Definiowanie problemu Modelowanie systemu Projektowanie systemu Programowanie systemu Weryfikacja

Weryfikacja systemu informatycznego

funkcje systemowe, poprawność algorytmów, ergonomiczność...

W ramach weryfikacji systemu sprawdza się:

  1. możliwość realizacji funkcji systemowych oraz ich opcji,
  2. poprawność realizacji algorytmów obliczeniowych,
  3. ergonomiczność systemu, tj. łatwość jego użytkowania,
  4. poziom ochrony danych (ochrona integralności i dostępu),
  5. działania funkcji rachunkowych, usuwających lub zmniejszających skutki ewentualnych awarii systemu.

Ponadto należy przeprowadzić testowanie przeciążeń systemu - poprawność działania systemu może być zakłócona przy dużych przeciążeniach systemu (np. zbyt duża liczba transakcji w określonym przedziale czasu).

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   system informatyczny   weryfikacja