Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Wykład 10 Tworzenie systemu informatycznego Analiza synteza ocena Procedura budowy systemu Definiowanie problemu Modelowanie systemu Projektowanie systemu Programowanie systemu Weryfikacja

Projektowanie systemu informatycznego

Projektowanie ma na celu precyzyjne określenie obrazu przyszłego systemu.

Aby przedstawić strukturę procesu projektowania technicznego, należy zdekomponować system informatyczny, wyszczególniając elementy będące przedmiotem projektowania. Z tego punktu widzenia można wyróżnić dwa obszary przedmiotowe:

W obszarze zasobów informacyjnych należy zaprojektować:

W obszarze procesów przetwarzania przedmiotem projektowania są:

procesy podstawowe
odpowiadające procesom realizacji użytkowych funkcji merytorycznych systemu (proces może obejmować jedno lub kilka zadań wyróżnionych w modelu dziedziny przedmiotowej),
procesy pomocnicze
(wynikające z uwarunkowań technologii przetwarzania danych przyjętej w systemie), których celem jest uzyskanie odpowiedniej sprawności i skuteczności realizacji procesów podstawowych oraz racjonalności bieżącej eksploatacji systemu,
komunikacja użytkownika z systemem
dotycząca metod, technik i sposobów wprowadzania danych do systemu oraz wyprowadzania ich z systemu.

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   projektowanie   system informatyczny