Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Wykład 10 Tworzenie systemu informatycznego Analiza synteza ocena Procedura budowy systemu Definiowanie problemu Modelowanie systemu Projektowanie systemu Programowanie systemu Weryfikacja

Tworzenie systemu informatycznego

Metodyka tworzenia systemu to zbiór zasad, reguł, sposobów, wytycznych, wskazówek, przepisów i algorytmów prawidłowego wykonania dzieła użytkowego, którym jest system informatyczny.

Metodyka tworzenia systemu spełnia następujące zadania:

Prezentację znanych w literaturze i stosowanych w praktyce odmian metodyki tworzenia systemu informatycznego poprzedzimy podaniem głównych kryteriów typologicznych. Są nimi:

Metodyka diagnostyczna zakłada, że podstawą tworzenia systemu informatycznego jest identyfikacja, tj. opis istniejącego systemu przetwarzania danych, a następnie analiza materiału zebranego w trakcie identyfikacji. Wnioski wypływające z analizy stają się z kolei podstawą do zaprojektowania nowego systemu (synteza). Cały proces kończy ocena opracowanego w ten sposób systemu i ewentualne uzupełnienie zauważonych braków i usunięcie usterek. Podejście diagnostyczne charakteryzuje się zatem triadą: analiza synteza ocena

Tagi   diagnostyka   informatyczne systemy zarządzania   system informatyczny   tworzenie systemu informatycznego   zarządzanie