Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Wykład 10 Tworzenie systemu informatycznego Analiza synteza ocena Procedura budowy systemu Definiowanie problemu Modelowanie systemu Projektowanie systemu Programowanie systemu Weryfikacja

Modelowanie systemu informatycznego

Celem tego etapu jest opracowanie modelu przyszłego systemu informatycznego.

Wykonanie tego zadania musi być poprzedzone przeprowadzeniem określonej procedury badawczej, pozwalającej dopasować model do wymagań:

Z tego względu etap modelowania można podzielić na trzy podetapy:

Przedmiotem identyfikacji jest:

Realizacja przebiegu identyfikacji odbywa się głównie przez badanie dokumentacji, w tym szczególnie:

W trakcie analizy należy:

Po zakończeniu prac analitycznych można przystąpić do opracowania modelu. Model systemu informatycznego składa się z czterech współzależnych modeli cząstkowych odpowiadających poszczególnym strukturom systemu. Modele struktury funkcjonalnej i informacyjnej tworzą wespół tzw. model dziedziny przedmiotowej, a modele struktury technicznej i przestrzennej ujęte łącznie stanowią charakterystykę techniczno-technologiczną systemu.

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   system informatyczny