Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Wykład 10 Tworzenie systemu informatycznego Analiza synteza ocena Procedura budowy systemu Definiowanie problemu Modelowanie systemu Projektowanie systemu Programowanie systemu Weryfikacja

Programowanie systemu informatycznego

Kategorią integrującą przebieg projektowania jest proces, stanowiący niepodzielną jednostkę realizacyjną.

To właśnie opisy procesów są bezpośrednią podstawą tworzenia programów użytkowych na etapie programowania systemu.

Udokumentowanie procesu polega na opisie:

Na etapie programowania systemu realizowany jest proces tworzenia oprogramowania użytkowego, przebiegający w pięciu kolejnych podetapach:

  1. analiza wymagań jakościowych (10%),
  2. określenie specyfikacji (10%),
  3. projektowanie struktury oprogramowania systemu (15%),
  4. kodowanie modułów programowych (20%),
  5. testowanie oprogramowania systemu (45%).

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   programowanie   system informatyczny