Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Wykład 10 Tworzenie systemu informatycznego Analiza synteza ocena Procedura budowy systemu Definiowanie problemu Modelowanie systemu Projektowanie systemu Programowanie systemu Weryfikacja

Definiowanie problemu w systemie informatycznym

Definiowanie problemu stanowi pierwszy, niezwykle istotny etap tworzenia systemu.

W trakcie jego realizacji następuje określenie zadania projektowego będącego wynikiem inwentaryzacji potrzeb przyszłych użytkowników w zakresie automatyzacji przetwarzania danych w zestawieniu z organizacyjnymi, technicznymi i finansowymi możliwościami ich spełnienia.

W tym etapie następuje określenie zadania projektowego będącego wynikiem inwentaryzacji potrzeb przyszłych użytkowników w zakresie automatyzacji przetwarzania danych - w zestawieniu z organizacyjnymi, technicznymi i finansowymi możliwościami ich spełnienia.

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   system informatyczny