Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Wykład 10 Tworzenie systemu informatycznego Analiza synteza ocena Procedura budowy systemu Definiowanie problemu Modelowanie systemu Projektowanie systemu Programowanie systemu Weryfikacja

Procedura budowy systemu informatycznego

Metodyka strukturalna

Metodyka strukturalna bardzo często jest wzbogacana elementami metodyki prognostycznej, a także metodyki zakładającej użycie komputerowych narzędzi wspomagających proces budowy systemu.

Podejście strukturalne zakłada, że podstawą tej metodyki jest widzenie systemu przez pryzmat jego struktur składowych: funkcjonalnej, informacyjnej, technicznej i przestrzennej. W deterministycznym ujęciu tej metodyki można wyróżnić następujące etapy tworzenia systemu informatycznego:

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   system informatyczny