Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Wykład 10 Tworzenie systemu informatycznego Analiza synteza ocena Procedura budowy systemu Definiowanie problemu Modelowanie systemu Projektowanie systemu Programowanie systemu Weryfikacja

Analiza - synteza - ocena

Do celów wspomagania tworzenia systemów informatycznych stosuje się liczne programy narzędziowe typu CASE (Computer Aided Software Engineering) -wspomaganej komputerowo inżynierii oprogramowania. Są to najczęściej:

Ostatnim elementem ogólnej charakterystyki metodycznych podejść do tworzenia systemu jest przyjęcie odpowiedniej strategii i taktyki budowy systemu, wpływających na ostateczny kształt stosowanej metodyki.

Przez strategię budowy systemu informatycznego należy rozumieć zespół zasad i wskazówek mających wpływ na plan tworzenia systemu, najkorzystniejszy w określonych warunkach realizacyjnych. Wyróżnia się:

Wybór strategii tworzenia systemu zależy od takich czynników, jak:

Drugi element kształtujący metodykę tworzenia systemu, rozumianą jako zbiór dyrektyw wskazujących sposoby osiągania założonego celu, to taktyka budowy systemu informatycznego umożliwiająca wybór i zastosowanie określonych sposobów działania na kolejnych etapach wykonawczych.

1 [2]

Tagi   analiza   informatyczne systemy zarządzania   metodyka prognostyczna   obiektowa   ocena   synteza   system informatyczny   zarządzanie