Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 36

Bilans firmy

Bilans – jest to aktualny w danym momencie stan majątku z podziałem na poszczególne grupy rodzajowe oraz źródła sfinansowania tego majątku. Bilans firmy jest to wartościowe zestawienie składników majątku (aktywów) oraz źródeł ich pochodzenia (pasywów), sporządzone na określony dzień i w określonej formie.

Aktywa – (stan czynny) ogół środków gospodarczych pozostających w danej chwili w dyspozycji jednostki gospodarczej.

Pasywa – (stan bierny) są to długi i zobowiązania jednostki gospodarczej; źródła finansowania majątku jednostki gospodarczej.

W bilansie wykazuje się stan aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego i bieżącego roku obrotowego.

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10

Tagi   aktywa   bilans   finanse i rachunkowość   pasywa