Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 2

System ekspertowy (system ekspercki)

Cele z znaczenie systemów eksperckich

Maksymalny cel jaki stawia przed sobą ta dziedzina to stworzenie maszyn o inteligencji dorównującej, a nawet przewyższającej ludzką. Cel minimalny to stworzenie algorytmów lub maszyn

Analizując przebieg rozwoju sztucznej inteligencji, którego początki sięgają 1950 roku dojdziemy w końcu do systemu ekspertowego, który jest raczej wymiernym efektem tegoż rozwoju. W obecnej chwili badania skupiają się na bezpośrednim zastosowaniu mechanizmów sztucznej inteligencji w systemach ekspertowych. Sam termin systemu ekspertowego wiąże się z pojęciem ekspert.

Znaczenie systemu ekspertowego jest o tyle ważne o ile znajduje on zastosowanie do pewnej grupy zagadnień, których rozwiązanie drogą klasycznych systemów nie było by możliwe, a są nimi:

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10

Tagi   informatyka gospodarcza   systemy ekspertowe   sztuczna inteligencja