Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 2

System ekspertowy (system ekspercki)

Pozyskiwanie wiedzy na podstawie instrukcji wymaga wzajemnej współpracy między ekspertem a systemem. Podane przez eksperta gotowe, pełne zestawy instrukcji dotyczące badanego tematu znacznie upraszczają proces pozyskiwania wiedzy, która jest agregowana z wiedzą już daną.

Metoda oparta na analogii polega na transformacji istniejącej wiedzy tak, aby mogła ona być użyteczna do opisu obiektów podobnych. Dokonuje się tego poprzez odszukanie wiedzy dopowiadającej opisowi obiektu analogicznego do opisanego w bazie wiedzy, a następnie jej odpowiednią transformację do postaci dobrze opisującej nowy obiekt. Metoda jest podobna do sposobu kojarzenia przez człowieka sytuacji z przeszłości i przypomnieniu sobie zachowań, które następnie modyfikuje do specyfiki sytuacji aktualnej. Uzyskana w ten sposób nowa wiedza jest dołączona do bazy wiedzy.

Bezpośrednie zapisywanie wiedzy jest metodą uczenia się na pamięć. Mówiąc ogólnie wiedza jest wprowadzana w sposób arbitralny bez jakiegokolwiek wnioskowania.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]

Tagi   informatyka gospodarcza   systemy ekspertowe   sztuczna inteligencja