Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 2

System ekspertowy (system ekspercki)

Architektura systemu ekspertowego

Rozwiązanie problemu o cechach zarysowanych w podpunkcie drugim można znaleźć poprzez użycie dodatkowej informacji o samym problemie co jest dobrą metodą zmniejszenia jego złożoności. Różnica tkwi w sposobie przechowywania tej dodatkowej informacji w każdym z systemów. W niektórych systemach struktura informacji jest zapisana bezpośrednio w kodzie programu co przy dynamicznie zmieniających się problemach daje marne wyniki. Moduły kodu z czasem rozrastają się i znacznie zmniejsza to efektywność działania. W drugim przypadku bazę wiedzy o problemie umieszcza się poza kodem źródłowym programu niesie ze sobą większą efektywność oraz elastyczność. Architektura taką posiadają systemy ekspertowe, których reguła wygląda w następujący sposób:

WIEDZA + WNIOSKOWANIE = SYSTEM EKSPERTOWY

Wiedza zgromadzona w systemie może być obarczona wieloma błędami, nie do końca wyczerpująca lub wątpliwa. Aby temu zapobiec stosuje się różne techniki jej przetwarzania: symbole, zbiory rozmyte, metody heurystyczne.

Obok bazy wiedzy systemy nie są pozbawione klasycznej bazy danych zawierającej fakty z dziedziny wiedzy opisanej w bazie wiedzy. Dla udowodnienia zadanych celów lub wysunięcia propozycji określonych decyzji używa się mechanizmu wnioskowania. Mechanizm ten operuje na bazach wiedzy oraz na bazie danych.

Aby użytkownik systemu mógł redagować bazę w języku przybliżonym do naturalnego potrzebny jest mechanizm pozyskiwania wiedzy. Pośredniczy on między użytkownikiem a bazą wiedzy i odpowiada za translację wiedzy w postaci przystępnej dla użytkownika do postaci niezbędnej dla mechanizmu wnioskowania.

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10

Tagi   informatyka gospodarcza   systemy ekspertowe   sztuczna inteligencja