Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 2

System ekspertowy (system ekspercki)

Pozyskiwanie wiedzy za pomocą przykładów jest najczęstszą metodą do konstruowania bazy wiedzy. W tym przypadku ekspert przygotowuje generalny opis pojęć opierając się na gotowym zbiorze przykładów oraz kontrprzykładów. Przykłady są pozyskiwane z najróżniejszych źródeł takich jak np. wiedz eksperta, bazy danych, dostępnych publikacji z danej dziedziny itp. Do zadań eksperta należy także redukcja zbytniego uogólnienia zagadnienia włączyć lub przeciwnie zbytniej szczegółowości, opiekę nad optymalnością przebiegu badania. Ważnym elementem jest również wyłączenie apodyktycznych rozstrzygnięć ekspertów. W tym celu używa się agregacji opinii przykładów wysuniętych przez wielu arbitrów. Należy także zaznaczyć, iż sztuczne sieci neuronowe zrewolucjonizowały pozyskiwanie wiedzy.

Obserwacja pozwala uzyskać interesującą nas wiedzę bez pomocy eksperta dlatego też bardzo często nazywa się tą metodę uczeniem bez nauczyciela. Możemy tu wyróżnić metody obserwacji biernych oraz czynnych. Pierwsze charakteryzuje sytuacja gdy obserwujący wyniki obserwacji podaje ocenie i dokonuje ewentualnych poprawek. Druga metoda wiąże się z eksperymentowaniem i obserwacji ich wyników.

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10

Tagi   informatyka gospodarcza   systemy ekspertowe   sztuczna inteligencja