Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 2

System ekspertowy (system ekspercki)

Elementy systemu eksperckiego

W budowie systemu eksperckiego można wyróżnić następujące elementy:

Interfejs użytkownika - Użytkownik korzysta z systemu komunikując się z nim za pomocą interfejsu użytkownika. Sprowadza się to najczęściej do zadawania pytań, udzielania informacji systemowi, oraz odbierania od systemu odpowiedzi i wyjaśnień.

Edytor bazy wiedzy - Dzięki wbudowanemu edytorowi możliwa jest modyfikacja wiedzy zawartej w systemie, co pozwala na rozbudowę systemu poprzez dodawanie/usuwanie/modyfikację istniejących wpisów w bazie wiedzy.

Mechanizm wnioskowania - Jest to najważniejszy składnik systemu ekspertowego, jego zadaniem jest wyciąganie wniosków z przesłanek i pytań wprowadzanych przez użytkownika i generowanie odpowiedzi.

Mechanizm wyjaśniający - Mechanizm ten umożliwia wyjaśnienie na życzenie użytkownika dlaczego system udzielił takiej, a nie innej odpowiedzi, albo dlaczego system zadał użytkownikowi określone pytanie.

Baza wiedzy - Jest to drugi pod względem ważności składnik systemu. W bazie wiedzy zawarta jest wyekstrahowana od ludzkich ekspertów wiedza dotycząca określonej dziedziny. Wiedza ta zwykle zapisana jest za pomocą wybranego sposobu reprezentacji wiedzy, na przykład za pomocą reguł lub ram.

Baza danych zmiennych - Baza danych zmiennych. Jest to pomocnicza baza danych w której przechowywane są wnioski uzyskane przez system podczas jego działania. Baza ta umożliwia odtworzenie sposobu wnioskowania systemu i przedstawienie go użytkownikowi za pomocą mechanizmu wyjaśniającego.

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10

Tagi   informatyka gospodarcza   systemy ekspertowe   sztuczna inteligencja