Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 2

System ekspertowy (system ekspercki)

Ekspert – pojęcie, które określa osobę posiadającą wiedzę i umiejętności zdobywane przez doświadczenie czyniące ją autorytetem. Eksperta charakteryzują trzy kluczowe cechy: duża wiedza, profesjonalizm w stosowaniu wiedzy, umiejętność uczenia się przez doświadczenie;[2]

Sztuczna inteligencja - (ang. artificial intelligence, AI) - dział informatyki zajmujący się konstruowaniem maszyn i algorytmów, których działanie posiada znamiona inteligencji. Rozumie się przez to zdolność do samorzutnego przystosowywania się do zmiennych warunków, podejmowania skomplikowanych decyzji, uczenia się, rozumowania jakiegoś tekstu abstrakcyjnego itp. W badaniach nad sztuczną inteligencją wyróżniamy wiele nurtów. przejawiających tylko jakiś wąski aspekt inteligencji, np. grających w szachy lub rozpoznających obrazy czy automatycznie tworzących streszczenie [1]

System ekspertowy - system komputerowy zawierający skondensowaną wiedzę i reguły, przy czym w przeciwieństwie do eksperta zdolność systemu do adaptacji faktów i reguł poprzez doświadczenie nie jest wymagana;[2]

System ekspercki (funkcjonuje też nazwa system ekspertowy) jest to program, lub zestaw programów komputerowych wspomagający korzystanie z wiedzy i ułatwiający podejmowanie decyzji. Systemy ekspertowe mogą wspomagać bądź zastępować ludzkich ekspertów w danej dziedzinie, mogą dostarczać rad, zaleceń i diagnoz dotyczących problemów tej dziedziny

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10

Tagi   informatyka gospodarcza   systemy ekspertowe   sztuczna inteligencja