Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 25

Stopy procentowe, konsekwencje zmian stóp procentowych

Stopa procentowa

Stopa procentowa ekon. wielkość procentu pobieranego od kapitału, stosunek sumy, którą płaci się za użytkowanie kapitału do wielkości tego kapitału wyrażony w procentach; najczęściej ustalana na okres roku;
Inaczej mówiąc stopa procentowa to miernik przychodu, jaki przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym.

Stopę procentową ustalają banki i określa ona, jaką sumę należy zapłacić za udzieloną przez niego pożyczkę lub jaką kwotę płaci bank klientowi za to, że przechowuje on swoje oszczędności w tym banku. Stopa procentowa w bankach komercyjnych oscyluje wokół poziomu stopy dyskontowej ustalanej przez bank centralny na bazie której udzielane są pożyczki bankom komercyjnym. Jeżeli stopa procentowa wzrasta, to maleje popyt na kredyty, a wzrasta skłonność do oszczędzania i odwrotnie. Ustalanie przez bank centralny stopy procentowej jest jednym ze sposobów realizacji polityki monetarnej kraju. Wzrost stopy procentowej powoduje, że pieniądz odpływa z rynku do banków, co oznacza, że podaż pieniądza maleje i zmniejsza się ryzyko inflacji (mniej pieniędzy w obiegu to większa wartość pieniądza hamująca ewentualne tendencje inflacyjne)

W przypadku sektora bankowego mamy do czynienia ze stopami oficjalnymi banku centralnego (w Polsce ich wysokość ustala Rada Polityki Pieniężnej) oraz rynkowymi - tak określa się oprocentowanie kredytów i depozytów pomiędzy bankami. Występuje również stopa nominalna - oficjalne oprocentowanie - i realna - pomniejszone o wartość inflacji.

Przy wyliczaniu oprocentowania kredytów i depozytów (ich stóp procentowych) banki posługują się stopą podstawową (lub bazową), której wartość ustalana jest indywidualnie w banku - na ogół w oparciu o stopy rynkowe.

REALNA STOPA PROCENTOWA

— różnica między nominalną stopą procentową a stopą inflacji

1 2 [3] 4 5 6

Tagi   efektywana stopa procentowa   ekonomia   gospodarka   lombard   realna stopa procentowa   stopa redyskonowa   stopa rezerw obowiązkowych   stopy procentowe