Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 25

Stopy procentowe, konsekwencje zmian stóp procentowych

Wysoki poziom stóp procentowych jest zjawiskiem niekorzystnym dla gospodarki

Jeżeli dochodzi do dewaluacji, to konkurencyjność produkcji krajowej wobec produkcji zagranicznej wzrasta – kraj produkuje względnie taniej i eksport jest tańszy przy wzroście kosztów importu. Sytuacja przedstawia się następująco:

W krótkim okresie (w wyniku już zawartych umów itp.) sytuacja bilansu płatniczego pogarsza się ponieważ wzrost importu nie jest natychmiastowy. W okresie średnim wzrośnie popyt na eksport w wyniku względnie niższych jego kosztów. Przy tym będzie droższy import a wzmożony eksport przyczyni się do wzrostu poziomu cen i płac jeżeli moce produkcyjne były bliskie poziomu maksymalnego. Jeżeli można zwiększyć zatrudnienie by zwiększyć produkcję to zatrudnienie wzrośnie. Większy eksport, niższy import -> poprawa bilansu płatniczego. W dłuższym okresie wzrost cen i płac spowoduje spadek konkurencyjności produkcji krajowej i eksport netto zacznie spadać. Jeżeli ceny i płace wzrosną w takim samym stopniu, jak doszło do dewaluacji, to realny kurs walutowy wróci do pozycji wyjściowej. By taki efekt się nie pojawił należy podnieść podatki by popyt krajowy nie spowodował podniesienia popytu globalnego (ceny w kraju nie będą wzrastać). Możliwe będzie utrzymanie wyższej konkurencyjności. Tak będzie w jedynie w średnim okresie ponieważ nie są brane pod uwagę czynniki podażowe – krajowi producenci importujący surowce i półprodukty będą chciały przerzucić wzrost importu na ceny – odbije się to zarówno na konsumentach finalnych, jak i na eksporterach a to z kolei wywoła roszczenia wzrostu płac i sytuacja będzie taka, jak wcześniej przedstawiono. Jest tak ponieważ znacznie prawdziwe mają zmienne realne. Druga sprawa to to, czy eksporterzy faktycznie zwiększą sprzedaż i nie zdecydują się na podniesienie ceny. Co z dewaluacjami odwetowymi?

1 2 3 4 5 [6]

Tagi   efektywana stopa procentowa   ekonomia   gospodarka   lombard   realna stopa procentowa   stopa redyskonowa   stopa rezerw obowiązkowych   stopy procentowe