Informatyczne Systemy Zarządzania

Kompletny wykład oraz pytania na egzamin ISZ.

Pytania na egzamin ISZ

ISZ wykład 1 i 2

 1. Problematyka ISZ Obejmuje problemy, metody i techniki przetwarzania informacji i podejmowania decyzji dla szeroko pojętego zarządzania...
 2. System przepływu informacji System, w którym odbywa się gromadzenie, przepływ i przetwarzanie informacji występujących w procesie zarządzania...
 3. Dane informacja wiedza Informację stanowią dane przetworzone w konkretnym celu...
 4. Dane a informacja Dane o całkowitym obrocie rocznym poszczególnych klientów mogą być wykorzystane do wyselekcjonowania klientów...
 5. Wartość informacji ...aby proponowane rozwiązanie mogło w całości oprzeć się na bieżąco posiadanej i dostępnej wiedzy. Taka sytuacja nosi nazwę luki informacyjnej...

ISZ wykład 3

 1. Funkcje systemu informatycznego ...gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, prezentowanie, przesyłanie informacji...
 2. Składniki ISZ ...hardware, baza danych, telekomunikacja, ludzie...
 3. Podejmowanie decyzji ...potrzeby informacyjne menedżera determinowane są przez decyzje, które muszą być podjęte, a te...
 4. Charakterystyka informacji wymaganej na każdym ze szczebli zarządzania ...zależności i zapotrzebowania...
 5. Poziomy podejmowania decyzji ... poziom decyzji strategicznych, poziom decyzji taktycznych, poziom decyzji...
 6. Przetwarzanie informacji ...zastosowanie komputerów do przetwarzania informacji i rozwój informatycznych systemów zarządzania w istotny sposób oddziałuje...
 7. Systemowe ujęcie obiektu gospodarczego ...w ujęciu systemowym obiekt gospodarczy traktowany jest jako zbiór części wzajemnie oddziałujących na siebie...
 8. Obiekt gospodarczy ...relacje i procesy systemowe w obiekcie gospodarczym...

ISZ wykład 4

 1. Systemy komputerowe ...są narzędziem szeroko rozumianej informatyki, a teoretyczne i techniczne zagadnienia ich budowy, projektowania i eksploatacji tworzą odrębną dziedzinę zwaną teorią i techniką komputerów lub inżynierią...
 2. Sprzęt komputerowy ...można podzielić na grupy stanowiące podsystemy struktury technicznej zestawu komputerowego...
 3. Składniki sprzętu komputerowego ...jednostka centralna to zespół urządzeń wykonujących główne czynności obliczeniowe i sterujących pracą całego systemu. Jednostka centralna składa się z trzech bloków funkcjonalnych, którymi są...
 4. Rozwój komputerów osobistych ...oficjalna historia PC ma swój początek w sierpniu 1981 roku, kiedy to firma IBM przedstawia publicznie model IBM PC - rozwiązanie, na którym wzorowano setki...
 5. Topologie komputerów ...mikrokomputery dedykowane pojedynczemu użytkownikowi, specjalizowane oprogramowanie standardowe, wspomagające pojedyncze funkcje zawodowe...
 6. Oprogramowanie systemowe i użytkowe ...oprogramowanie systemowe kontroluje pracę oprzyrządowania komputerowego, tak by wszystkie jego elementy mogły swobodnie współpracować...
 7. Diagnostyka komputerów ...stanowią niezbędne wyposażenie w trakcie bieżącej eksploatacji sprzętu. Oprogramowanie tego typu uzupełnia zbiór środków diagnostycznych realizowanych sprzętowo i obejmuje...
 8. Rola systemów operacyjnych ...podstawowe funkcje systemu operacyjnego to...

ISZ wykład 5

 1. Managerskie spojrzenie na telekomunikację ...Telekomunikacja polega na przesyle informacji w jakiejkolwiek formie (np. głos, liczby, tekst, obrazy) z jednego miejsca do...
 2. Podstawowe elementy sieci ...terminale, przetworniki telekomunikacyjne, kanały telekomunikacyjne i nośniki, komputery i oprogramowanie sterujące...
 3. Główne cele tworzenia sieci komputerowych ...udostępnianie, pliki, ochrona...
 4. Sieci lokalne ...LAN, MAN, WAN, architektura, topologia, zastosowania...
 5. Trendy w telekomunikacji ...technologie telekomunikacyjne...
 6. Zastosowania telekomunikacji ...łączność, podział zasobów, przesył, nadzór...
 7. Cele i korzyści z zastosowań telekomunikacji ...szybkość, koszt, przewaga konkurencyjna...
 8. Wartości wnoszone przez telekomunikację ...sprawność, efektywność, innowacyjność, możliwości...

ISZ wykład 6

 1. Bazy danych ...właściwości, SZBD, administracja, modele baz, bazy relacyjne, powiązania, etapy projektowania...

ISZ wykład 7

 1. Struktury Systemów Informatycznych Zarządzania ...funkcjanalna, informatyczna, techniczna, przestrzenna...
 2. Systemy Informatyczne Zarządzania - typologia ...I i II stopień układu typologicznego...
 3. SAB ...Systemy Automatyzacji Biura SAB - Office Automation...
 4. Zastosowanie ISZ ...Przykłady zastosowań informatycznych systemów zarządzania...

ISZ wykład 8

 1. Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania ...moduły i cechy...
 2. Koncepcja MRP II ...koncepcja, warianty, ewolucja...
 3. Korzyści wynikające ze stosowania systemów zintegrowanych ...co można osiągnąć w praktyce...
 4. Charakterystyka wybranych ZSI oferowanych w Polsce ...charakterystki polskich ZSI, metoda ścieżki krytycznej...
 5. MRP ...Material Requirements Planning - Planowanie Potrzeb Materiałowych...
 6. MRP II ...Manufacturing Resource Planning - Planowanie Zasobów Produkcyjnych...
 7. ERP ...Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów na potrzeby Przedsięwzięć...
 8. CRM ...Customer Relationship Management to koncepcja sprzedaży, która zmienia akt sprzedaży z działania pojedynczego sprzedawcy w ciągły proces angażujący wszystkich pracowników...

ISZ wykład 9

Cykl życia systemu informatycznego ...budowa, eksploatacja, deprecjacja systemu, doskonalenie, informatyzacja, organizacja, technologia...

ISZ wykład 10

 1. Tworzenie systemu informatycznego ...metodyka tworzenia, prezentacje, diagnostyka...
 2. Analiza - synteza - ocena ...metodyka prognostyczna, strukturalna, obiektowa, metodyki tradycyjne, strategia i taktyka budowy systemu...
 3. Procedura budowy systemu ...metodyka strukturalna, etapy tworzenia...
 4. Definiowanie problemu ...określenie tematu...
 5. Modelowanie systemu ...opracowanie modelu, identyfikacja, realizacja, analiza...
 6. Projektowanie systemu ...określenie przyszłego obrazu, procesy przetwarzania...
 7. Programowanie systemu ...dokumentacja, tworzenie wymagań...
 8. Weryfikacja ...sprawdzanie poprawności testowanie, weryfikacja zgodności z wymaganiami...

ISZ wykład 11

 1. Systemy informacyjne bankowości ...charakterystyki, system polski, modele, komputeryzacja, klasy systemów moduły...

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   pytania na egzamin   wykład   zarządzanie