Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 25

Stopy procentowe, konsekwencje zmian stóp procentowych

Stopa procentowa, a podaż pieniądza

Wyznaczona przez bank centralny (BC) stopa oprocentowana kredytu lombardowego (stopa lombardowa) jest na ogół wyższa od stopy redyskontowej o kilka punktów procentowych. Ustalając poziom stopy redyskontowej i poziom stopy lombardowej BC określa tym samym dolną i górna granicę pasma, w ramach którego zmiany rynkowej stopy procentowej nie wywołują interwencji Banku Centralnego na rynku pieniężnym. W sytuacji kiedy rynkowa stopa procentowa osiągnie górny poziom (tzn. zrówna się z wielkością stopy procentowej kredytu lombardowego), Bank Centralny zwiększa podaż pieniądza na rynku międzybankowym. Powoduje to zahamowanie wzrostu rynkowej stopy procentowej, a nawet jej obniżenie się. W warunkach odwrotnych tj. w przypadku zrównania się stóp rynkowej i redyskontowej, Bank Centralny działa w sposób odwrotny – zmniejsza dostępna na rynku międzybankowym podaż pieniądza, powstrzymując tym samym dalszy spadek rynkowej stopy procentowej. Mechanizm ten uzupełniają operacje otwartego rynku, czyli zakup lub sprzedaż prze Bank Centralny papierów wartościowych emitowanych przez instytucje publiczne.

Bank Centralny działa na rynku pieniężnym i ma wpływ na popyt i podaż kredytów. Wzrost oferowanej przez niego stopy procentowej (oraz automatycznie niemalże podnoszenie oprocentowania kredytów przez banki komercyjne) podnosi koszty pożyczania, co powoduje, że popyt na kredyty może spaść, lub co bardziej prawdopodobnie, będzie wzrastać w niższym tempie. Obniżenie się stopy procentowej zmniejszy koszt kredytu i spowoduje wzrost popytu na kredyty bankowe.

1 2 3 4 [5] 6

Tagi   efektywana stopa procentowa   ekonomia   gospodarka   lombard   realna stopa procentowa   stopa redyskonowa   stopa rezerw obowiązkowych   stopy procentowe