Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 25

Stopy procentowe, konsekwencje zmian stóp procentowych

EFEKTYWNA STOPA PROCENTOWA

(zw. inaczej dochodem bieżącym z obligacji), to wyrażone w procentach odsetki od ceny zapłaconej za obligację; np. obligacja o wartości nominalnej (lub kursie emisyjnym) 100 i nominalnej stopy procentowej 5% generuje przychód nominalny równy 5 jednostkom pieniężnym w skali rocznej; jeżeli obligację tę na otwartym rynku można kupić za 50 jednostek, to efektywna stopa procentowa rośnie do 10%, ponieważ daje ona nabywcy 10% przychodu od 50 jednostek zainwestowanych.

STOPA REDYSKONTOWA

ekon. stopa procentowa, po jakiej bank centr. udziela kredytów bankom komercyjnym; narzędzie kontroli podaży pieniądza stosowane przez bank centr.; podwyższenie s.r. ogranicza kreację pieniądza przez system bankowy oraz podaż pieniądza.

STOPA REZERW OBOWIĄZKOWYCH

ekon. określany przez bank centr. (emisyjny) procent depozytów, który banki komercyjne muszą przechowywać dla obsłużenia bieżących operacji kasowych; stopa rezerw obowiązkowych jest narzędziem kontroli podaży pieniądza przez bank centr., jej zwiększenie zmniejsza kreację pieniądza i jego podaż.

lombard (pawnshop)

instytucja bankowa trudniąca się udzielaniem ludności pożyczek pod zastaw ruchomości (kosztowności, biżuteria, obrazy, futra, zegarki itp.). Lombard oznacza także kredyt bankowy udzielany przez bank centralny bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych, głównie akcji.

dewizy, - zagr. środki płatnicze.

depozyt bankowy (bank deposit),
pieniądze trzymane przez bank w imieniu klienta, którym może być osoba fizyczna, przedsiębiorstwo, bank lub rząd. Pieniądze te są wykazywane po stronie pasywów bankowych. Banki dysponując zdeponowanymi środkami udzielają na ich podstawie kredytów a właścicielom depozytów (deponentom) płacą odsetki, których wysokość zależy od długości okresu deponowania.

1 2 3 [4] 5 6

Tagi   efektywana stopa procentowa   ekonomia   gospodarka   lombard   realna stopa procentowa   stopa redyskonowa   stopa rezerw obowiązkowych   stopy procentowe