Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 33

Czynniki wpływające na konkurencyjność firmy i przedsiębiorstwa

Udział w rynku

Do czynników wykorzystywanych w każdym przypadku należy zwłaszcza względny udział w rynku. Jest to wskaźnik określający relację wielkości sprzedaży towarów lub usług danego przedsiębiorstwa do wielkości sprzedaży największej firmy konkurencyjnej lub trzech największych konkurentów. Rzadziej wykorzystuje się bezwzględny udział w rynku, tj. wskaźnik ujmujący relację sprzedaży towarów lub usług przedsiębiorstwa do sprzedaży ogółem na rynku danej grupy towarowej.

Innym takim czynnikiem jest wyobrażenie o marce. Marka pozwala na przyciągnięcie lojalnej klienteli. Lojalność klientów wobec marki daje firmie pewną ochronę przed konkurencją. Dobre marki pomagają zbudować image całej firmy. Nosząc nazwę firmy pomagają reklamować jej jakość i wielkość.

Często konsumenci preferują te produkty które dostarczają im najwyższą jakość, najlepsze cechy użytkowe lub cechy innowacyjne. W związku tym firmy koncentrują się swe działania na wytworzeniu produktów o wyjątkowych cechach i ciągłym ich udoskonalaniu. W przypadku niektórych produktów klienci pozostawieni sami sobie nie kupują wystarczająco dużo produktów przedsiębiorstwa. Firma musi więc podjąć agresywną sprzedaż i działania promocyjne.

Pozycja firmy zależy też od czynnika związanego z marketingiem, który opiera się na założeniu, że klucz do osiągnięcia celów firmy leży w określeniu potrzeb i wymagań docelowych oraz dostarczeniu pożądanego zadowolenia w sposób bardziej wydajny i skuteczny niż konkurenci.

1 [2]

Tagi   konkurencyjność firmy   nauki humanistyczne