Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Koncepcja MRP II

Koncepcja MRP II polega na logicznej procedurze określania na podstawie oszacowania przyszłych potrzeb rynku planów produkcji wyrobów oraz obliczenia w oparciu o strukturę wyrobu zapotrzebowania na składniki i zdolności produkcyjne do wytworzenia tych wyrobów.

System MRP II jest opracowaną przez Amerykańskie Stowarzyszenie Sterowania Produkcją i Zapasami metodą rozwiązania z zastosowaniem wspomagania komputerowego tzw. uniwersalnego równania produkcji, które sprowadza się do odpowiedzi na cztery pytania:

  1. Co i kiedy mamy wyprodukować (jakie wyroby i w jakim terminie), aby zaspokoić rozpoznany popyt?
  2. Czym trzeba dysponować i w jakim czasie (zdolnościami produkcyjnymi, surowcami), aby wykonać produkcję?
  3. Co z tego przedsiębiorstwo posiada obecnie (jakimi zdolnościami produkcyjnymi dysponuje w kolejnych okresach planistycznych: jaki ma zapas produkcji w toku, półfabrykatów, surowców, których może użyć do wykonania tej produkcji)?
  4. Co należy jeszcze kupić (jakie surowce i jakie usługi kooperacyjne), żeby wykonać tę produkcję?

Warianty systemu klasy MRP II

wariant minimalny
planowanie sprzedaży, zarządzanie popytem, planowanie potrzebnych zasobów, wstępne planowanie zdolności produkcyjnych, połączenia do modułów finansowych
wariant rozwinięty
dochodzą dodatkowo: moduły harmonogramowania, spływu produkcji, zarządzanie stanowiskiem roboczym planowanie zasobów dystrybucyjnych, zarządzanie pomocami warsztatowymi, moduły pomiaru i symulacji
wariant zaawansowany
dochodzą dodatkowo: zarządzanie zmianami konstrukcyjnymi i technologicznymi, integracja z systemami CAD i CAM, zarządzanie remontami, jakością, serwisem, dystrybucją, rachunkowość zarządcza, kontroling, generowanie raportów, zarządzanie strumieniami środków płatniczych, multimedia, przeglądarki baz danych itp.

Ewolucja rozwiązań systemów MRP

MRP
Material Requirements Planning - planowanie potrzeb materiałowych
MRP II
Manufacturing Resource Planning - planowanie zasobów produkcyjnych
ERP
Enterprise Resource Planning - planowanie zasobów finansowych, określany niekiedy jako MRP III (Money Resource Planning) lub MRP II Plus, stanowi rozwiniecie systemu MRP II o procedury finansowe (rachunkowość, cash flow, rachunek kosztów działania)
DEM
Dynamic Enterprise Modelling - dynamiczne modelowanie przedsiębiorstwa (dla dwóch ostatnich rozwiązań brak formalnego standardu)
CRM
Customer Relationship Management

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   mrp   zarządzanie