Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

MRP II - Manufacturing Resource Planning - Planowanie Zasobów Produkcyjnych

Służy do określania urządzeń, zapasów, środków trwałych, środków pieniężnych oraz ludzi zaangażowanych w proces produkcyjny.

MRP II odpowiada na pytania:

W MRP II zakłada się zamkniętą pętlę zarządzania, której założeniem jest integracja danych otrzymywanych na różnych poziomach zarządzania. Usprawnia to przepływ krytycznych dla funkcjonowania firmy informacji i pozwala błyskawicznie odpowiadać na zmiany popytu.

Szacuje się, że około 70% kompleksowych informatyzacji przedsiębiorstw przemysłowych w krajach najbardziej rozwiniętych, stanowią systemy spełniające kryteria MRP II. Został on rozbudowany o dodatkowe elementy związane z procesem sprzedaży i wspierające podejmowanie decyzji na szczeblach strategicznego zarządzania produkcją.

A oto szesnaście grup funkcji, które spełnia MRP II:

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   manufacturing resource planning   mrp   planowanie zasobów produkcyjnych   zarządzanie