Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

ERP - Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów na potrzeby Przedsięwzięć

Głównym celem ERP jest możliwie najpełniejsza i integracja wszystkich szczebli zarządzania przedsiębiorstwa, włącznie z najwyższymi.

Ponadto, w ERP/MRP III powszechnie stosowane są mechanizmy umożliwiające symulowanie różnorodnych posunięć i analizę ich skutków, także finansowych. Pozwala to m.in. na dokładne zaplanowanie, przetestowanie i porównanie działań podejmowanych w ramach Business Process Re-Enginering (BPR) - sprawdzenia ich całkowitego efektu finansowego.

Obejmuje on następujące obszary:

Tagi   enterprise resource planning   erp   informatyczne systemy zarządzania   planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć   zarządzanie