Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

CRM - Customer Relationship Management - Zarządzanie Relacjami z Klientem

CRM to koncepcja sprzedaży, która zmienia akt sprzedaży z działania pojedynczego sprzedawcy w ciągły proces angażujący wszystkich pracowników.

To sztuka wykorzystywania informacji o kliencie do budowania lojalności i podnoszenia wartości klienta dla firmy.

CRM to wdrożenie strategii biznesowej polegającej na umieszczeniu klienta w centrum.

CRM to strategia biznesowa służąca selekcji i optymalizacji klientów pod kontem uzyskania korzyści ze współpracy w długim okresie. Strategia ta opiera się na priorytecie orientacji na klienta. Kultura organizacji wspiera ta strategie w procesie sprzedaży, marketingu i obsługi.

Prof. Thomas Devenport z Uniwersytetu w Bostonie omawiając główne trendy w rozwoju CRM podkreśla dwa fakty:

Cykl Biznesowy CRM

Cykl Biznesowy CRM, to szereg procesów, które opisują interakcję z klientem w czasie. Przedstawiają one kolejne etapy budowania silnych więzi typu Sprzedawca - Kupujący od znajomości do lojalności.

Tagi   crm   customer relationship management   informatyczne systemy zarządzania   zarządzanie   zarządzanie relacjami z klientem