Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Bazy danych

Zintegrowany zbiór logicznie ze sobą powiązanych rekordów i plików tworzy bazę danych. Baza danych konsoliduje rekordy pierwotnie przechowywane w niezależnych plikach i służy jako wspólne źródło danych dla wielu różnych programów aplikacyjnych.

Właściwości baz danych

  1. Podział danych
  2. Integracja danych
  3. Spójność danych
  4. Bezpieczeństwo danych
  5. Abstrakcyjność danych
  6. Niezależność danych

System zarządzania bazą danych

System zarządzania bazą danych (SZBD) jest zorganizowanym zbiorem udogodnień, umożliwiających dostęp i pielęgnację jednej lub kilku baz danych. SZBD jest powłoką, która otacza bazę danych i przez którą odbywają się wszystkie działania. Działania zapewniane przez większość istniejących SZBD możemy podzielić na 4 główne grupy (Sikora, 1977):

[1] 2 3 4 5

Tagi   bazy danych   informatyczne systemy zarządzania   isz