Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 15

Promocja. Narzędzia i instrumenty promocji. Badanie efektów promocji.

Marketing bezpośredni

Marketing bezpośredni to interakcyjny system marketingu, który korzysta z jednego lub więcej mediów reklamowych by wywołało to określoną odpowiedz oraz/lub transakcję w dowolnym miejscu. Wiele przedsiębiorstw stosujących marketing bezpośredni uważa, że odgrywa on najważniejszą rolę. Poprzez reklamę w mediach zwiększają sprzedaż swoich produktów, a jednocześnie zdobywają coraz większą liczbę klientów, a jednocześnie przypominają o swojej ofercie klientom stałym już zdobytym.

Marketing bezpośredni stosowany jest najczęściej przez producentów, detalistów, przedsiębiorstwa usługowe, firmy prowadzące sprzedaż wysyłkową oraz przez przedsiębiorstwa nie nastawione na zysk.

Główne narzędzia marketingu bezpośredniego to:

1 2 3 4 5 6 [7] 8

Tagi   efekty promocji   instrumenty promocji   marketing bezpośredni   marketing i przedsiębiorczość   narzędzia promocji   promocja   promocja sprzedaży   public relations   reklama   sprzedaż osobista