Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 15

Promocja. Narzędzia i instrumenty promocji. Badanie efektów promocji.

Sprzedaż osobista

Sprzedaż osobista – jest to rodzaj sprzedaży produktów bezpośrednio konsumentom, w ich domach i mieszkaniach, przez akwizytorów, z pominięciem sklepów. Jej istota polega na osobistym kontakcie sprzedawcy z potencjalnym nabywcą, przy czym rola sprzedawcy sprowadza się zazwyczaj do zapoznania potencjalnego nabywcy z cechami produktu, zademonstrowania produktu, zawarcia transakcji, a często świadczenia usług po sprzedażowych.

W tej formie sprzedawane są artykuły kosmetyczne, chemia gospodarcza itp., ale także produkty trwałe, długoterminowego użytku. Korzyści tej formy sprzedaży dla konsumentów wynikają z kupowania bez wychodzenia z domu przy możliwości wypróbowania sposobu działania i korzyści produktu. Korzyścią dla przedsiębiorstwa ze sprzedaży bezpośredniej stanowi brak konieczności budowy sieci detalicznej i dokonywanie sprzedaży za pośrednictwem działających za wynagrodzeniem prowizyjnym sieci akwizytorów i dystrybutorów.

1 2 3 4 5 [6] 7 8

Tagi   efekty promocji   instrumenty promocji   marketing bezpośredni   marketing i przedsiębiorczość   narzędzia promocji   promocja   promocja sprzedaży   public relations   reklama   sprzedaż osobista