Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 15

Promocja. Narzędzia i instrumenty promocji. Badanie efektów promocji.

Ocena skuteczności promocji sprzedaży sprowadza się do porównania osiągnięć tych rezultatów z założonymi celami. W tym celu stosuje się różne metody szacunkowe, pozwalające ocenić stosunek między odsetkiem konsumentów objętych daną akcją, a wzrostem częstotliwości zakupów danego towaru. Porównanie kształtowania się tych wielkości przed i po wprowadzeniu danej akcji orientuje firmę w skuteczności stosowania poszczególnych instrumentów akwizycji.

Odrębne zagadnienie stanowi określenie efektywności nakładów na poszczególne środki promocji sprzedaży, czyli ustalenie wielkości środków finansowych, jakie powinny być przeznaczone na promocję sprzedaży. Firma powinna wydać np. taką ilość pieniędzy, aby marginalny utarg co najmniej zrównał się z kosztami marginalnymi poniesionymi na działalność promocyjną. Stosuje się tu metodę pomiaru zysku długo i krótkookresowego. W praktyce jednak firmy stosują inne podejścia:

  1. Przeznaczenie na promocję sprzedaży takiej kwoty, jaką firma jest w stanie wydać
  2. Wydanie określonego procentu od sprzedaży lub obrotu
  3. Przeznaczenie tyle ile trzeba wydać na osiągnięcie założonego celu

1 2 3 [4] 5 6 7 8

Tagi   efekty promocji   instrumenty promocji   marketing bezpośredni   marketing i przedsiębiorczość   narzędzia promocji   promocja   promocja sprzedaży   public relations   reklama   sprzedaż osobista