Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 15

Promocja. Narzędzia i instrumenty promocji. Badanie efektów promocji.

Public Relations

Public Relations to zespól celowo zorganizowanych działań, zapewniających przedsiębiorstwu systematyczne kontakty z otoczeniem. Działania w ramach public relations mają na celu wywołanie korzystnych relacji ze swoim otoczeniem, przedstawienie wizerunku przedsiębiorstwa, jego misji i roli w procesie zaspokajania potrzeb społecznych, przekazywanie informacji wskazujących na wartości wyznawane przez firmę potwierdzone wysoką jakością produktów i usług, wysokim poziomem innowacji, zapewniających stałe korzyści nabywcom. Są to działania skierowane do większych grup społecznych, instytucji, które mogą ułatwić przedsiębiorstwu zrealizowanie jego celów. Public relations obejmuje szerokie informowanie opinii publicznej o działalności firmy za pośrednictwem środków masowego przekazu w formie wywiadów i płatnych ogłoszeń, wyraźnie wyróżnionych jako promocja od testów redakcyjnych.

W ramach public relations stosuje się następujące narzędzia:

Szczególne znaczenie wśród narzędzi PR zyskał sponsoring. Polega on na patronowaniu oraz finansowaniu imprez sportowych, kulturalnych w celu popularyzowania firmy, jej znaku czy też marki produktów dla wytworzenia wokół nich przychylnej opinii konsumentów.

1 2 3 4 [5] 6 7 8

Tagi   efekty promocji   instrumenty promocji   marketing bezpośredni   marketing i przedsiębiorczość   narzędzia promocji   promocja   promocja sprzedaży   public relations   reklama   sprzedaż osobista