Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 15

Promocja. Narzędzia i instrumenty promocji. Badanie efektów promocji.

Metody badania skuteczności reklamy

1. Badanie reakcji potencjalnych klientów na działanie reklamy - w ramach tej metody stosuje się:

2. Badania przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeń technicznych - stosowanie do badań skuteczności reklamy telewizyjnej i radiowej. Niezbędne informacje uzyskuje się przy wykorzystaniu aparatów (audiometrów) podłączonych do radia lub telewizorów, które rejestrują dane związane z nadawaniem programu (np. czas odbioru programu). Uzyskane informacje pozwalają na zbadanie zmian zachodzących w zakupach dokonywanych przed i po wprowadzeniu określonych programów reklamowych.

PROMOCJA SPRZEDAŻY - w miejscu sprzedaży zachęca się do zakupu towarów. Jest ona stosowana zarówno w stosunku do konsumenta, jaki i do pośredników. W ramach promocji sprzedaży stosuje się następujące narzędzia:

1 2 [3] 4 5 6 7 8

Tagi   efekty promocji   instrumenty promocji   marketing bezpośredni   marketing i przedsiębiorczość   narzędzia promocji   promocja   promocja sprzedaży   public relations   reklama   sprzedaż osobista