Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 15

Promocja. Narzędzia i instrumenty promocji. Badanie efektów promocji.

REKLAMA - jest to każda zawodowa forma prezentacji produktów, usług i idei przez określonego nabywcę, celem reklamy jest zazwyczaj przekazanie informacji o produkcje i przekonanie odbiorców o jego zaletach, wywołanie zainteresowania towarem, pobudzenie pragnienia posiadania towaru oraz stworzenie klimatu, w którym dochodzi do zawarcia transakcji kupna –sprzedaży. Reklama buduje ona image produktu, a pośrednio także jego wytwórcy i sprzedawcy. Reklama przyczynia się do zmian sposobów zaspokajania potrzeb, zmian określonych adresatów, charakteryzuje się wyodrębniającymi ja cechami, dostarcza najbardziej istotnych dla konsumentów informacji oraz wykorzystuje najbardziej skuteczne środki przekazu.

Do narzędzi wykorzystywanych w reklamie zlicza się:

Miarą sukcesu reklamy jest zwiększenie sprzedaży reklamowanych produktów i usług, wpływanie na zdolność zapamiętywania jej treści, utrwalanie w świadomości odbiorców marki produktów i wywoływanie sugerowanych zachowań.

1 [2] 3 4 5 6 7 8

Tagi   efekty promocji   instrumenty promocji   marketing bezpośredni   marketing i przedsiębiorczość   narzędzia promocji   promocja   promocja sprzedaży   public relations   reklama   sprzedaż osobista