Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

MRP - Material Requirements Planning - Planowanie Potrzeb Materiałowych

Ta metoda powstała pod koniec lat sześćdziesiątych i miała za zadanie obliczyć dokładną ilość materiałów i terminarz dostaw w taki sposób, by sprostać ciągle zmieniającemu się popytowi na poszczególne produkty, uwzględniając więcej niż jedną fabrykę.

Jest to połączenie w jeden kompleksowy system takich działań jak : prognozowanie, określanie wielkości produkcji i zamówień, określanie stanów magazynowych itp. MRP jest systemem wspomagającym planowanie oraz harmonogramowanie produkcji. Ideą MRP jest śledzenie stanów zapasów magazynowych i takie ustawianie ich ilości, aby czas ich składowania ewentualnie magazynowania w procesie produkcji był jak najkrótszy przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości produkcji.

Harmonogramowanie produkcji w MRP przebiega na podstawie danych o zdolnościach produkcyjnych, stanie zapasów oraz o prognozowanym popycie.

Główne cele MRP

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   material requirements planning   mrp   planowanie potrzeb materiałowych   zarządzanie